Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden geldend voor de voetbalfeestjes en de voetbaldagen.

Privacy Statement F4F

Inleiding

F4F neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons via info@football4fun.nl

Wie is F4F?

F4F is de eenmanszaak Football4Fun, kantoorhoudende te Groenveld 5 in Meijel. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54628458.

F4F is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door F4F de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt F4F uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor F4F persoonsgegvens van u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens F4F voor dat speciefieke doel gebruikt., wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door F4F worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Diensverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:          Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:          NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    maximaal 7 jaar

Marketing

Doeleinde:                     Direct marketing
Gegevens:                     E-mailadres
Grondslag:                    Gerechtvaardigd belang
Betrokkenen belang:     Commercieel belang
Bewaartermijn:              maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

F4F heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking. ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Indien u de persoonsgegevens wilt inzien die bij F4F zijn vastgelegd dan kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij F4F. U kunt verzoeken dat F4F uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast , onder voorwaarden, het recht om F4F te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van F4F of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van F4F te verkrijgen. F4F zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat F4F u hierdoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door F4F

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@football4fun.nl. F4F zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat u F4F een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien F4F uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Mee trainen met Football4Fun?

Op zondagochtend (in Meijel) en op woensdagmiddag (in Panningen) vinden de trainingen van de Football4Fun Voetbalschool plaats. De kinderen zullen op een leuke, plezierige en ongedwongen manier bezig zijn met het spelletje voetbal.