Algemene voorwaarden geldend voor de voetbalfeestjes en de voetbaldagen

Trainingen voetbalschool

1. Aanmelden trainingen

1.1: Het aanmelden voor een training kan via het aanmeldformulier. Bij het verzenden van het formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Betalingsvoorwaarden en- procedure

2.1: Bij de voetbalschool Heythuysen dient er een strippenkaart gekocht te worden die rechtgeeft op 5 of 10 trainingen (€15,- of €30,-), betaling kan contant of via een betaalverzoek per app. Elke training wordt er één strip afgetekend. Een strippenkaart blijft altijd geldig en mag, indien dit vooraf kenbaar gemaakt is, overgedragen worden aan derden.

2.2: Bij de voetbalschool in Meijel wordt er per blok van 6 trainingen €27,50,- betaald, dit bedrag zal via een betaalverzoek per app voldaan dienen te worden.

2.3 Voetbalschool Meijel: alleen bij een (ernstige) blessure waarbij de deelnemer niet meer kan deelnemen aan een blok zal er in overleg een teruggave van het gehele of een gedeelte van het inschrijfgeld plaats kunnen vinden.

3 Aansprakelijkheid/Gedrag

3.1: Football4Fun kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
verlies/diefstal, materiële schade en blessures die ontstaan voor, tijdens of na deelname aan activiteiten van Football4Fun.

3.2: Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers.

3.3: Football4Fun is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en/of negatief gedrag, zonder recht van teruggave van het reeds betaalde inschrijfgeld/deelnamegeld.

4 Deelname/Kleding

4.1: Deelname aan een activiteit georganiseerd door Football4Fun is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

4.2: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens trainingen is verplicht. Wanneer een training binnen plaats vindt in een gymzaal dan zijn gym/zaalvoetbalschoenen verplicht.

4.3: Bij de voetbalschool in Meijel krijgt de deelnemer de eerste keer een gratis shirt uitgereikt, elk volgend shirt kost €3,50. Het aanfschaffen en dragen van een Football4Fun shirt is niet verplicht.

4.4: Het dragen van sierraden is niet toegestaan. 

5 Foto’s en video

5.1: Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden. Indien u dit niet wilt kan uw kind helaas niet deelnemen aan de activiteit.

Voetbalfeestjes

6. Aanvraag voetbalfeestje

6.1: Het boeken van een voetbalfeestje kan door het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Bij het boeken van een voetbalfeestje gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

6.2: De aanvragen voor een voetbalfeestje worden geregistreerd op datum van ontvangst.

6.3: Na het definitief vastleggen van de datum van het voetbalfeestje ontvangt u een digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.
 

7. Betalingsvoorwaarden en- procedure

7.1: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

7.2: Bij het te laat/niet betalen zal het voetbalfeestje te komen vervallen.

7.3: Contant betalen is ook mogelijk, dit wordt vooraf besproken.

8. Afmelding/Annuleren

8.1: Wanneer het voetbalfeestje onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de jarige dienen de ouders/verzorgers dit tijdig door te geven. Doet men dit 48 uur voor aanvang van het voetbalfeest dan zal het reeds betaalde geld teruggestort worden. Bij afmeldingen binnen 48 uur kijken we of dat we samen een oplossing kunnen vinden, Football4Fun is hier uiteindelijk leidend in.

8.2: Wanneer een kind afwezig is bij een voetbalfeestje zal er niet worden overgegaan tot terugbetaling.

8.3: De voetbalfeestjes gaan in principe altijd door. Maar Football4Fun behoudt het recht tot het eventueel afgelasten van een voetbalfeestje. U wordt hier altijd digitaal van op de hoogte gesteld.

9 Aansprakelijkheid/Gedrag

9.1: Football4Fun kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
verlies/diefstal, materiële schade en blessures die ontstaan voor, tijdens of na deelname aan activiteiten van Football4Fun.

9.2: Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers.

9.3: Football4Fun is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en/of negatief gedrag.

10 Deelname/Kleding

10.1: Deelname aan een activiteit georganiseerd door Football4Fun is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

10.2: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens een voetbalfeestje, clinic of training is wenselijk maar niet verplicht. Wanneer een voetbalfeestje plaats vindt in een gymzaal dan zijn gym/zaalvoetbalschoenen verplicht.

10.3: Het dragen van sierraden is niet toegestaan. 

11 Foto’s en video

11.1: Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden. 
Indien u dit niet wilt kan uw kind helaas niet deelnemen aan de activiteit.

Voetbaldag(en)

12. Aanmelden/Betalingsvoorwaarden en- procedure 

12.1 Het aanmelden voor de Football4Fun voetbaldag(en) kan door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

12.2 Bepalend voor plaatsing is het moment dat en de betaling van het inschrijfgeld en het inschrijfformulier bij Football4Fun binnen zijn. 

12.3 Ouder(s)/verzorger(s) hebben de mogelijkheid om bij aanmelding de naam van één vriendje/vriendinnetje door te geven bij wie de deelnemer graag in de groep wil. De organisatie probeert met deze wens rekening te houden maar geeft geen garanties dat aan deze wens voldaan wordt.

13. Afmelding/Annuleren

13.1 Annuleren tot 14 dagen voor de start van de voetbaldag(en) is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt om 25% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 7 dagen voor de start van de voetbaldagen betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. Bij een ernstige blessure is het altijd mogelijk om het volledige inschrijfgeld terug te krijgen, u dient dan wel een doktersverklaring te overleggen.
Andere dan de hier boven genoemde gevallen zullen individueel bekeken worden.

Annuleren kan door middel van een email te sturen naar info@football4fun.nl Een annulering is pas definitief als wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan zelf contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.


14. 
 Aansprakelijkheid/Gedrag

14.1 Football4Fun en de eigenaar of beheerder van de accomodatie waar de voetbaldag(en) plaatsvinden kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. 
Deelnemers aan activiteiten van Football4Fun zijn verzekerd voor letsel door toedoen of nalatigheid van de organisator en/of haar medewerkers.

14.2 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens alle activiteiten van de voetbaldagen. 
Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers. Football4Fun is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en of negatief gedrag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ten alle tijden zorgvuldig omgaan met de trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

14.3 Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder punt 14.2 vindt er geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of als er vanwege extreme weersomstandigheden niet getraind kan worden bestaat er de mogelijkheid dat er een dag afgelast wordt. Communicatie  hierover verloop via de de website www.football4fun.nl of per email aan het door u aan ons verstrekte emailadres. Bij het afgelasten van een dag of meerdere dagen zal Football4Fun overgaan tot teruggave van een nog nader te bepalen bedrag.

15. Foto’s en video activiteiten voetbaldagen

15.1 Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden. Indien u dit niet wilt kan uw kind helaas niet deelnemen aan de activiteit.

Algemeen

16 Klachten

16.1 Klachten kun u per email richten aan Football4Fun, info@football4fun.nl

17 Disclaimer


17.1: De inhoud van de bovenstaande algemene voorwaarden zijn zeer zorgvuldig samengesteld door Football4Fun. Football4Fun draagt er zorg voor dat alle gegevens op deze website volledig en juist zijn, Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan kan men hier geen rechten aan ontlenen. 

Deze website is de officiele website van Football4Fun, alle rechten zijn voorbehouden aan Football4Fun. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Football4Fun op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of doorgegeven worden.

Agenda

14-07-2020 | Sportpark Molenhoek Heythuysen

Jumbo Heerschap Heythuysen Voetbaldagen

23-07-2020 | Beringerzand

Spellencircuit Recreatiepark Beringerzand

13-08-2020 | Berinerzand

Spellencircuit Recreatiepark Beringerzand

17-08-2020 | Sportpark Panningen Noord

Jumbo Panningen Voetbaldagen

Hoofdsponsor Voetbalschool

Roma Events

Social Media

Instagram Facebook Twitter

Copyright 2014 by Football4Fun · Algemene Voorwaarden · Privacy Policy · site door BRAMUS Internet Services