Algemene voorwaarden geldend voor de voetbalfeestjes en de voetbaldagen

Op de trainingen zijn de algemene voorwaarden van Hoera Kindercentra van toepassing.

Voetbalfeestjes

1. Aanvraag voetbalfeestje

1.1: Het boeken van een voetbalfeestje kan door het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Bij het boeken van een voetbalfeestje gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2: De aanvragen voor een voetbalfeestje worden geregistreerd op datum van ontvangst.

1.3: Na het definitief vastleggen van de datum van het voetbalfeestje ontvangt u een digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.
 

2. Betalingsvoorwaarden en- procedure

2.1: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

2.2: Bij het te laat/niet betalen zal het voetbalfeestje te komen vervallen.

2.3: Contant betalen is ook mogelijk.

3. Afmelding/Annuleren

3.1: Wanneer het voetbalfeestje onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de jarige dienen de ouders/verzorgers dit tijdig door te geven. Doet men dit 48 uur voor aanvang van het voetbalfeest dan zal het reeds betaalde geld teruggestort worden. Bij afmeldingen binnen 48 uur kijken we of dat we samen een oplossing kunnen vinden, Football4Fun is hier uiteindelijk leidend in.

3.2: Wanneer een kind afwezig is bij een voetbalfeestje zal er niet worden overgegaan tot terugbetaling.

3.3: De voetbalfeestjes gaan in principe altijd door. Maar Football4Fun behoudt het recht tot het eventueel afgelasten van een voetbalfeestje. U wordt hier altijd digitaal van op de hoogte gesteld.

4 Aansprakelijkheid/Gedrag

4.1: Football4Fun kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
verlies/diefstal, materiële schade en blessures die ontstaan voor, tijdens of na deelname aan activiteiten van Football4Fun.

4.2: Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers.

4.3: Football4Fun is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en/of negatief gedrag.

5 Deelname/Kleding

5.1: Deelname aan een activiteit georganiseerd door Football4Fun is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

5.2: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens voetbalfeestjes is wenselijk maar niet noodzakelijk. Wanneer een voetbalfeestje plaats vindt in een gymzaal dan zijn gym/zaalvoetbalschoenen verplicht.

5.3: Het dragen van sierraden is niet toegestaan. 

6 Foto’s en video

6.1: Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden.

Voetbaldag(en)

7. Aanmelden/Betalingsvoorwaarden en- procedure 

7.1 Het aanmelden voor de Football4Fun voetbaldag(en) kan door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

7.2 Bepalend voor plaatsing is het moment dat en de betaling van het inschrijfgeld en het inschrijfformulier bij Football4Fun binnen zijn. 

7.3 Ouders hebben de mogelijkheid om bij aanmelding de naam van één vriendje/vriendinnetje door te geven bij wie de deelnemer graag in de groep wil. De organisatie probeert met deze wens rekening te houden maar geeft geen garanties dat aan deze wens voldaan wordt.

8. Afmelding/Annuleren

8.1 Annuleren tot 14 dagen voor de start van de voetbaldag(en) is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt om 25% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 7 dagen voor de start van de voetbaldagen betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. Bij een ernstige blessure is het altijd mogelijk om het volledige inschrijfgeld terug te krijgen, u dient dan wel een doktersverklaring te overleggen.
Andere dan de hier boven genoemde gevallen zullen individueel bekeken worden.

Annuleren kan door middel van een email te sturen naar info@football4fun.nl Een annulering is pas definitief als wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan zelf contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

9. 
 Aansprakelijkheid/Gedrag

9.1 Football4Fun en de eigenaar of beheerder van de accomodatie waar de voetbaldag(en) plaatsvinden kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. 
Deelnemers aan activiteiten van Football4Fun zijn verzekerd voor letsel door toedoen of nalatigheid van de organisator en/of haar medewerkers.

9.2 Klachten kun u per email richten aan Football4Fun, info@football4fun.nl

9.3 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens alle trainingen. 
Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers. Football4Fun is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en of negatief gedrag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ten alle tijden zorgvuldig omgaan met de trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

9.4 Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder punt 9.3 vindt er geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of als er vanwege extreme weersomstandigheden niet getraind kan worden bestaat er de mogelijkheid dat er een dag afgelast wordt. Communicatie  hierover verloop via de de website www.football4fun.nl of per email aan het door u aan ons verstrekte emailadres. Bij het afgelasten van een dag of meerdere dagen zal Football4Fun overgaan tot teruggave van een nog nader te bepalen bedrag.

10. Foto’s en video

10.1 Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden.

11 Disclaimer

11.1: De inhoud van de bovenstaande algemene voorwaarden zijn zeer zorgvuldig samengesteld door Football4Fun. Football4Fun draagt er zorg voor dat alle gegevens op deze website volledig en juist zijn, Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan kan men hier geen rechten aan ontlenen. 

Deze website is de officiele website van Football4Fun, alle rechten zijn voorbehouden aan Football4Fun. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Football4Fun op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of doorgegeven worden.

Agenda

Social Media

Instagram Facebook Twitter

Copyright 2014 by Football4Fun · Algemene Voorwaarden · Privacy Policy · site door BRAMUS Internet Services